IZBERI DARILNI BON IN RAZVESELI NAJBLIŽJEGA
 
DARILNI BON

Neimenovano

Izberite vrednost darilnega bona ali vodeno aktivnost na Supu (športni hit za vsakogar).
Zraven priložimo še voščilnico, s športno tematiko. Naj bo vaš obdarjenec kajakaš, jadralec, supar oz. športna duša, voščilnica ga bo navdušila!

 

SPLOŠNA PRAVILA POSLOVANJA Z DARILNIMI BONI

1. člen

Sandiline d.o.o.
matična št.: 1798545000, id. št. za DDV: SI95503579

sprejema ta splošna pravila poslovanja z darilnimi boni (v nadaljevanju: splošna pravila), ki urejajo in opredeljujejo temeljne pojme, vsa vprašanja povezana z uporabo darilnih bonov od trenutka njihovega nakupa do unovčenja.

2. člen

Posamezni pojmi, uporabljeni v teh splošnih pravilih, imajo naslednji pomen:
Darilni bon je izkazni papir, ki ga proti plačilu izda Sandiline v obliki kartice, ki je označena z identifikacijsko kodo, ki bo na vsakem darilnem bonu zapisana v obliki številke ter opremljena s posebnimi varnostnimi elementi, ki dokazujejo pristnost darilnega bona.

Darilni boni se glasijo na določen denarni znesek, izražen v evrih (EUR) ali pa storitveni, ki omogočajo koriščenje storitev, navedenih na darilnem bonu.
Upravičeni imetnik je kupec darilnega bona in/ali oseba, kateri je kupec izročil darilni bon in prenesel pravice, ki iz tega darilnega bona izhajajo.

Unovčenje darilnega bona je pravno dejanje pri katerem upravičeni imetnik pri izdajatelju uveljavlja pravice, ki iz darilnega bona izhajajo. Unovčenje darilnega bona nastopi, ko izdajatelj preveri pristnost darilnega bona in sprejme izročitev darilnega bona s strani upravičenega imetnika.

3. člen

Darilni bon je možno kupiti na prodajnem mestu na naslovu Pobeška cesta 19a, 6000 Koper in na spletni strani: www.homespot.si.

4. člen

Obveznosti Sandiline, ki izhajajo iz teh splošnih pravil in relevantne zakonodaje, v razmerju do upravičenega imetnika darilnega bona, nastanejo s trenutkom, ko upravičeni imetnik na prodajnem mestu izvrši nakup tj. vplača določeno vrednost darilnega bona in trajajo do unovčenja bona pri izdajatelju.
Upravičeni imetnik lahko primarno uveljavlja pravice, ki izhajajo iz darilnega bona, s predložitvijo tega bona.
Svojo upravičenost pa lahko upravičeni imetnik dokazuje tudi drugače in sicer s predložitvijo originalnega računa, ki potrjuje nakup darilnega bona ob hkratnem pogoju, da ta darilni bon ni neveljaven ali bil unovčen ali izgubljen ali ukraden.
Ob uveljavljanju pravic iz predhodnega odstavka, Sandiline ne bo preverjal materialne legitimacije, saj velja predpostavka, da je oseba, ki dani darilni bon predloži, tudi upravičeni imetnik darilnega bona.
Sandiline bo omogočil, da lahko upravičeni imetnik vrne bon v eni uri po izvršenem nakupu na danem prodajnem mestu (v nadaljevanju: stornacija darilnega bona) in zahteva vračilo plačane gotovine. Stornacija darilnega bona se izvrši na osnovi računa, ki ga je upravičeni imetnik prejel ob nakupu tega darilnega bona.
Sandiline bo, poleg zahtevka iz predhodnega odstavka, obravnaval tudi pravno utemeljene zahtevke upravičenega imetnika, ki izhajajo iz nakupa darilnega bona pri čemer bo upošteval veljavno zakonodajo. Od unovčitve darilnega bona dalje, bo upravičeni imetnik bona vse zahtevke (npr. jamčevalne, odškodninske...) naslavljal na izdajatelja.

5. člen

Upravičeni imetnik je dolžan shraniti račun, ki dokazuje nakup darilnega bona ter odgovarja za varno hranjenje računa in darilnih bonov, tako da v največji meri prepreči njihovo izgubo ali krajo.
Upravičeni imetnik ne sme po darilnem bonu pisati ali kakorkoli drugače posegati v njegovo vsebino oz. ga na kakršenkoli način (fizično) poškodovati.
V primerih, ko se vsebine darilnega bona, zlasti pa njene identifikacijske kode, zaradi kršenja obveznosti po predhodnem odstavku, ne da določiti, se darilni bon šteje za neveljavnega. Zgolj na osnovi predložitve neveljavnega darilnega bona pa upravičeni imetnik ne more uveljavljati pravic v razmerju do Sandiline oz. izdajatelja.

6. člen

Pravice iz darilnega bona je mogoče prenašati z izročitvijo darilnega bona. Novi upravičeni imetnik darilnega bona s sprejemom danega darilnega bona pridobi vse pravice, ki jih je imel predhodni upravičeni imetnik darilnega bona. Okvirni čas veljavnosti darilnih bonov je naveden na vsakem darilnem bonu. V tem času je dani darilni bon priporočljivo unovčiti. Vse pravice oz. terjatve, ki izhajajo iz darilnega bona pa ugasnejo v rokih, ki jih določa Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 83/2001 s spremembami in dopolnitvami).

7. člen

Upravičeni imetnik lahko unovči darilni bon zgolj pri izdajatelju darilnega bona, tako da mu ta darilni bon predloži kot plačilo za storitev oz. blago. Darilni bon je možno unovčiti v celotnem znesku oz. navedeni storitvi in ga ni mogoče zamenjati za denar. V primeru, da je vrednost določenega blaga višja ali pa da želi Izkoristi še dodatne storitve, ki niso navedene na darilnem bonu, mora upravičeni imetnik izdajatelju darilnega bona, ustrezno razliko doplačati.

8. člen

Morebitne spore bosta Sandiline in upravičeni imetnik darilnega bona reševala sporazumno. V primeru neuspeha pa pred stvarno pristojnim sodiščem v Kopru.

9. člen

Sandiline bo objavil vsakokrat veljavna splošna pravila na spletni strani: www.Sandiline.si/sl/darilniboni. Ta splošna pravila veljajo od dne 1.11.2015 dalje.